Отдел Инструментален

В инструменталния участък се извършват дейности по поддръжка на инструментална екипировка. Нашият отдел се състои от двама старши, двама младши матричари и един мехатроник. В участъка се извършват рутинни дейности, по поддръжка и обслужване на шприцформите. Извършват се още дейности като заваряване, полиране, възстановяване на делителни линии, подмяна на изнесени елементи и др. Охлаждащите канали на матрицата са под особено внимание. Дебитът на каналите е под периодичен контрол. Разполагаме с чилари на марката ONI, която е един от лидерите в своя сектор.