Отдел Производство

Цехът за производство на пластмасови изделия е разположен на площ от 2 000 м².

Имаме 14 машини, повечето от които са ARBURG от 50 до 500 тона /двете петстотин тонни машини са уникални за България/, 3 машини Engel и 1 машина Battenfeld 500 тона, като тази машина разполага с 5 осен робот. Всички машини са оборудвани с триаксиални роботи за извличане на части от форми.

За сушене на гранули се използват енергийно ефективни сушилни MORETТO,  MOTAN, PIOVAN и WITTMANN.

Специализирани сме в производството на инженерни и сложни детайли за автомобилната индустрия.

Осигуряваме необходимите тестове на готовата продукция. За целта използваме 3D измервателна машина,

Работим с материали: PA, PA 6, PK, PBT, PP, POM, POM – H, PC – ASA и други инженерни пластмаси.

Използваме две ERP системи – производствена и складова. И двете системи работят в синхрон, което ни позволява да намалим използването на хартия необходима за производствената документация и инструкции за работа.

От самото начало е въведена и системата 5S. При постъпване на работа всички служители преминават обучение. Имаме въведено почасово почистване на машините и ежесменни 5S одити.

Техническия отдел освен симулационните програми, разполага и с термо камера за по-добър анализ и контрол на протичащите процеси по време на шприцване. От края на 2021 г. развиваме технологията за тампопринт печат върху готовите детайли.

Сложните технологични параметри и цикли, настройките на роботите, машините и периферията се извършва от добре обучен и квалифициран персонал, който е преминал много обучения за достигане на високи нива, които да покрият изискванията за стандарт в автомобилната индустрия.

Нашите ценности са:

  • Задоволяване изискванията на клиента.
  • Изработваме сложни детайли с високо качество, като следим и поддържаме системи за управление на околната среда.
  • Предлагаме пълкен пакет от услуги.
  • Обучение на персонала.
  • Поддържане на добър екип чрез, срещи, семинари и групови занимания.
  • Грижа за хората – специално подбрано осветление, което да не дразни очите, подбрани цветове в производственото хале отново с цел грижа запазване на добро зрително здраве, климатизация на производствените халета, кетъринг, работните дрехи и лични предпазни средства, съблекални отговарящи на всички високи изисквания, транспорт и други придобивки.

Нашето ноу-хау е постоянното надграждане знанията и уменията на нашите служители!